top of page

חינוך סביבתי וציור בטבע

מקום ללא גבול

הדבורים הנעלמות והדרך הביודינמית לשמירתן

עץ הדבש

גן אבינועם

מפסולת דיגיטלית לזהב חברתי

מיקוד התבוננות ואיור חווייתי בטבע – הרצאה באקדמיה ברשת

לראות את הפרחים

אם רק ננסה

נפגשים ויוצרים בגבעת הכורכר האחרונה

אל פרחי הבר

bottom of page