פרחי ילדות

דרדר כחול

עולש, גזר ושיבולת שועל

תורמוס ההרים ותורמות ארצישראלי

לחך וילקוט הרועים

רגלת הגינה

חרצית

עירית גדולה

צבעוני, כלנית, פרג ונורית

נזמית לופתת

צפורנית ומקור החסידה