top of page

פרחי ילדות

דרדר כחול

עולש, גזר ושיבולת שועל

תורמוס ההרים ותורמות ארצישראלי

לחך וילקוט הרועים

רגלת הגינה

חרצית

עירית גדולה

צבעוני, כלנית, פרג ונורית

נזמית לופתת

צפורנית ומקור החסידה

bottom of page