top of page

שלושה סיפורים

סיפור ואיורים: רן לוי-יממורי
גיל: 8 ומעלה (יש ניקוד משלים להקלה על הקריאה)
מהדורה עברית ומהדורה ערבית

שלושה סיפורים הוא ספר שונה מעט במתכונתו משאר הספרים של ספרי "הר-יער" והוא מכיל למעשה שלושה סיפורים לטיפוח אהבה ושמירת טבע, מנהיגות סביבתית, הגברת מודעות לנושא הצייד הבלתי חוקי, לשמירת עצים והגנתם מפני כריתה ולנושאי חמלה לטבע ולבעלי חיים ועוד.

א. מחברת ביער

ב. עץ המשאלות

ג. שומרי הסנוניות

80 עמודים בכריכה קשה

מחיר 70 ש"ח

ברכישה מרוכזת של 30 עותקים ויותר: 50 ש"ח לעותק.

bottom of page