top of page

רטוב או יבש

סיפור: רן לוי-יממורי איורים: אור רוזנשטיין

"רטוב או יבש" הוא ספר נוסף בסדרת הספרים בנושאי חינוך לקיימות של "הר-יער" ועוסק בהפרדת פסולת במקור, בטיפוח מנהיגות סביבתית בקרב ילדים ובמעורבות קהילתית בהיבט סביבתי. הספר משלב סיפור על חבורת ילדים בעיר, הנרתמת לנושא הפרדת האשפה, יוצרים גינה קהילתית ומדשנים אותה בדשן שהפיקו מהאשפה.

הספר מאוייר בחן רב בידי אור רוזנשטיין, מאיירת צעירה ומוכשרת.

בסיפור משולבים עצות שימושיות העוזרות בייעול תהליך יצירת הקומפוסט ועוד, אשר נכתבו בשיתוף יהודית ווסט (הרשות לאיכות הסביבה תל אביב יפו) ועמיעד לפידות (עמותת ארץ כרמל).

הספר מתאים לגני ילדים ובכיתות א-ב (ג).

מיועד לעוסקים בנושא חינוך להפרדת אשפה, לשימוש חוזר ועוד. מועיל בהסברה לגנים ולבתי ספר בשלבי הסמכה לגן ירוק.

כהרגלנו, לגופים המזמינים את הספר טרם הוצאתו לאור מקבלים את הספר בעלות מוזלת במיוחד, כולל עמוד הקדמה (לראש הישוב, ראש היחידה, מנהל בית ספר, אירגון וכו') וכמובן, הלוגו על העטיפה האחורית ביחד עם הלוגו של כל השותפים.

מחיר 50 ש"ח + מע"מ

מחיר מוזל לרוכשים 30 עותקים ויותר: 30 ש"ח

bottom of page