top of page

פרדיס

סיפור: רן לוי-יממורי, איורים: אלכס פירליי ז"ל

הנשרים מהווים מרכיב חשוב וחיוני במערכות אקולוגיות שונות ומשמשים כ"סניטרים" של הטבע הניזונים מפגרי חיות המשק וחיות בר. למרבה הצער, הפכו הנשרים לנדירים ביותר עקב צייד, הרעלות, זיהום סביבתי ופגיעה בבית גידולם הטבעי. בשנים האחרונות אירעו מספר הרעלות אשר נגרמו על ידי חקלאים עקב נזקי חקלאות ועקב סכסוכי בוקרים ואשר קטלו עשרות נשרים ופגעו פגיעה חמורה ביותר באוכלוסייתם.

בספר מסופר סיפורו של נשר שנחת יום אחד בפרדיס והוצל על ידי אחד מנערי הכפר.

מופיע בשתי מהדורות:

מהדורה עברית (מהדורה ערבית אזלה)

גיל: 7-13

32 עמודים בכריכה קשה


bottom of page