top of page

ילדים מביאים חסידות לעולם

סיפור וציורים: רן לוי-יממורי

בכל העולם מספרים לילדים ש"חסידות מביאות אותם לעולם". אולם בספר החדש מובא סיפור אמיתי, מופלא ומעורר השראה על מקום מיוחד, שבו עזרו ילדים להביא חסידות לעולם ולהשיב אותן אל הטבע, שממנו נכחדו עשורים אחדים קודם לכן.

שיעור מאלף לכולנו!

כבר כ-30 שנים אני מעורב במיזמים רבים ברחבי תבל הקשורים בהצלת בעלי חיים, באיכות סביבה ובחינוך סביבתי. אולם המיוחד ויוצא הדופן שבמיזם זה הוא שהוא נולד כחלום במוחם של ילדים, אשר לא הירפו עד שמימשו אותו וסחפו עימם את ראש העיר ואת תושבי האזור כולו.

כאשר ביקרתי במיזם לראשונה, חודשים אחדים לפני הטייפון שהציף את העמק כולו, לרבות העיר טויואוקה, לא האמנתי שאי פעם יצליחו להשיב את החסידות: עדיין השתמשו עדיין בשיטות גידול אורז "מודרניות" אשר רב בהן השימוש בחומרי הדברה, שיטות שלא הותירו די מזון שיאפשר קיום של חסידות.

אולם לאחר הטייפון, הילדים הבינו מה מקור הבעיה הסביבתית, יזמו והובילו את השינוי הסביבתי המיוחל ובזכותם הושבו החסידות לטבע, האזור כולו זכה לשיגשוג כלכלי ולפריחה.

זוהי דוגמא לכך שכל אחד יכול לעורר את השינוי הסביבתי, וחיזוק לכל מי שמאמין בחינוך הסביבתי!

בספר 24 עמודים בכריכה קשה.

שפות: עברית, אנגלית ויפנית.

מחיר: 50 ש"ח

מחיר מוזל לרוכשים 30 עותקים ויותר: 30 ש"ח

bottom of page