top of page

הקישון - מסע בנחל הגווע

סיפור: רן לוי-יממורי

איורים: זיו רון

סיפורה המרתק של חבורת נמיות, אשר חיה בשפך נהר הקישון. 

הזיהום המתמשך לא מאפשר להם לחיות במקום והחבורה מחליטה לצאת למסע נועז במעלה הנחל, למקום שבו יוכלו לגדל את צאצאיהם בביטחה וללא סכנת הזיהום. 

הספר מלווה באיוריו הנפלאים של זיו רון. 

32 עמודים

bottom of page