© Created by EcoNature Productions Designed by Dudu Abutbul

הרצאות

ארועי הקרנת סרטים דוקומנטריים והרצאות

נשמח לתפור לכם בהתאמה אישית הרצאות מרתקות מלווות בסרטים דוקומנטריים מקוריים וייחודיים, מרגשים ומעוררי השראה.

אנו יכולים לתכנן ולהתאים אירועים אלה לכל לקוח: מוסדות חינוך, קהילות, חברות, ארגונים, פסטיבלים מקומיים ואירועים סביבתיים.

ההרצאות יכולות להתאים לילדים ולמבוגרים כאחד.

בכל הסרטים שאינם בעברית יש כתוביות.

:בין הנושאים

טיפוח מנהיגות סביבתית וקיימות-

העצמה נשית-

נשים מובילות מהפכות סביבתיות-

ילדים מחוללים שינוי סביבתי-

המלאכים של הטבע והסביבה-

חינוך למען פיתוח בר קיימא באפריקה ובמחנות פליטים-

צייד לא חוקי-

שמירת טבע והגנה על חיות הבר-

:כדי להתאים אירוע מיוחד על פי הצורך שלך, צור קשר בכתובת

 econatureprod@gmail.com