מציירים וכותבים בטבע

Movie Scene Cutter

נפגשים ויוצרים בגבעת הכורכר האחרונה

Movie Scene Cutter

אם רק ננסה

Movie Scene Cutter

לראות את הפרחים

Movie Scene Cutter

מיקוד התבוננות ואיור חווייתי בטבע – הרצאה באקדמיה ברשת

Movie Scene Cutter

סופרים קוראים: רן לוי-יממורי