מציירים וכותבים בטבע

נפגשים ויוצרים בגבעת הכורכר האחרונה

אם רק ננסה

לראות את הפרחים

מיקוד התבוננות ואיור חווייתי בטבע – הרצאה באקדמיה ברשת

סופרים קוראים: רן לוי-יממורי

© Created by EcoNature Productions Designed by Dudu Abutbul