top of page

פרחי זיכרון

כתב: רן לוי-יממורי, אייר: איגור קוביאר
מהדורה דו-לשונית עברית - ערבית, מהדורה משולשת עברית-ערבית-צרפתית
גיל: ילדים והוריהם

הספר עוסק ברצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל ויצא לאור בשיתוף עם קרן מורשת יצחק רבין (בישראל) ובית יצחק רבין (בפריז). הוא משמש מוסדות חינוך בצרפת ובארץ להגברת סובלנות ולמניעת אלימות בתקופת פרוץ גל מהומות בפריז.

זהו למעשה ספר הילדים היחידי העוסק בנושא, ומתאים לפעילות בגנים ובבתי הספר היסודיים במיוחד סביב יום הזכרון לרצח ראש הממשלה יצחק רבין.

הסיפור מסופר בחרוזים.

הספר יצא בשתי גירסאות:

מהדורה דו-לשונית עברית - ערבית,

מהדורה בשלוש שפות: עברית-ערבית-צרפתית

בספר 24 עמודים בכריכה קשה.

מחיר קטלוגי: 49 ₪, מחיר עדכני מעוגל: 50 ש"ח

bottom of page