top of page

תעלומת אם החיטה

סיפור ואיורי חיטה: רן לוי-יממורי, איורים: אלכס פירליי ז"ל

במשך שנים רבות עסקו מיטב המדענים והחוקרים בעולם בשאלה מה מקור החיטה התרבותית. איש מהם לא שיער כי את התעלומה יפתור חוקר צעיר, סקרן ואמיץ, מהמושבה זיכרון יעקב אשר בארץ ישראל. על סיפור התעלומה ופתרונה, מי היה אותו חוקר צעיר, על אישיותו המרתקת ותרומתו הרבה למדע ולחברה האנושית, כיצד ניראו חיי האיכרים במושבות לפני כמאה שנים ומהי חיטת הבר? כל זאת בספר תעלומת "אם החיטה".

נבירה בארכיונים, מחקר ומחשבה רבה הושקעו בהכנת האיורים על ידי רווית לין ורן לוי-יממורי. האיורים היפהפיים של אלכס פירלי ז"ל משקפים בנאמנות רבה את הממצאים ומאפשרים להבין את התקופה.

בספר 24  עמודים, כריכה קשה.

מחיר קטלוגי: 50 ₪

נותרו עותקים בודדים בלבד.

bottom of page