top of page

ציפורי הבר בגינה ובחצר

סיפור: שלומית ליפשיץ ורן לוי-יממור בסיוע עמיר בלבן
איורים: רן לוי-יממורי
בספר שני חלקים:
א. שירים בחרוזים על הציפורים בטבע העירוני, בגן ובחצר
ב. מדריך כיצד לטפח גינה מזמינה לציפורים ולטבע עירוני

אם רק נפתח חלון, ואפילו בלב עיר הומה, מיד יתמלאו חיינו בקולות ציפורים: דרורים, שחרורים, פשושים, סיסים, סנוניות ואפילו עופות דורסים כבַזים, כמוהם כציפורים רבות אחרות החולקות עִמנו את עולמנו.

ציפורים נמצאות בכל גינה, בגנים ציבוריים ובשמי העיר. הן מרכיב חשוב בטבע העירוני, ונוכחותן חיונית: רבות מהן מועילות בהפחתת אוכלוסיות של מזיקים שונים שהן טורפות, ותרומתן לאיכות חיינו רבה. הן ממלאות את חיינו בשירתן ואת לִבּנו בשמחה.

ספר זה פותח לילדינו ולנו צוהר לעולם הציפורים המרתק, ובכלל – לעולם הטבע העירוני בעיר ובכפר. הקריאה בו היא אמצעי נפלא להתבונן בטבע ובאורחות חייהן של הציפורים. הצפייה בציפורים עשויה להיות חלופה מרתקת ומהנה למָסַכּים למיניהם, ההולכים ותופסים מקום רב מדי בחיינו ונוגסים בכל פה בפנאי שלנו. עולם עשיר ומיוחד ממתין לנו מעבר לחלון. בואו נכיר את הציפורים ואת עולם הטבע בסביבתינו!

מיועד לילדי גנים ולתלמידי כיתות א-ב, אך גם לבני משפחתם.

בספר 96 עמודים, כריכה קשה.

מחיר הספר 50 ש"ח

מחיר ברכישה מרוכזת: 30 ש"ח לרוכשים 30 עותקים ויותר.

bottom of page