top of page

נשרים בשמים אדומים

סיפור ואיורים: רן לוי-יממורי

העלילה מבוססת על סיפורו של גוזל נשרים ממושבת הנשרים בנחל דישון, מושבה אשר נכחדה בסדרת הרעלות.

לנשרים תפקיד חשוב ביותר בשמירת הטבע: הם מזהים פגרי בעלי חיים, מתקהלים סביבם ובתוך זמן קצר ניזונים מהם. בכך הם מונעים מפגעי ריחות ומונעים התפשטות מחלות.

מרבית הנשרים בעולם סובלים מהרעלות משנה (חקלאים מנסים לפגוע בכלבים משוטטים ובזאבים, והנשרים, והם מטמינים רעל בפגרי בעלי חיים. הנשרים שניזונים מפגרים אלה נפגעים מהרעלות אלה ומושבות נשרים שלמות נכחדות, מאחר והם יצורים חברתיים וניזונים יחדיו.

במקומות אחדים הביאו הרעלות אלה את אוכלוסיית הנשרים אל סף ההכחדה.

בארץ נעשה מאמץ אדיר לשמור על הנשרים ולנסות להגדיל מחדש את אוכלוסייתם שנפגעה קשות מההרעלות וגם מהתחשמלות על קווי חשמל.

הסיפור כתוב בחרוזים וליווה פרויקט חינוכי רחב היקף שבו ילדים ובני משפחותיהם בגליל ובגולן קיבלו את הספר כחלק מן המאמץ ההסברתי בנושא הכרות עם הנשרים ובעיית ההרעלות.

בספר סיפור מבוסס על מקרה אמיתי שבו גוזל ניצל מהרעלה והושב אל הטבע.

גיל: 6-10

24 עמודים בכריכה קשה

מחיר קטלוגי: 49 ש"ח מחיר מעוגל 50 ש"ח

מחיר מוזל לרוכשים 30 עותקים ויותר: 30 ש"ח

bottom of page