top of page

הקישון – מסע בנחל הגווע

סיפור: רן לוי-יממורי, איורים: זיו רון
גיל: ילדים ומבוגרים

סיפורן של נמיות אמיצות אשר אינן מסוגלות לחיות עוד בסביבתן המזוהמת והן יוצאות למסע הרפתקני במעלה הנחל, למצוא מקום טוב יותר לחיות לגדל בו את צאצאיהן.

הספר הושק באירוע מרגש בנמל הדיג בקישון בהשתתפות דייגים ותלמידים חיפאים אשר חוקרים ולומדים את הנחל מהיבטים שונים: גיאוגרפיים, אקולוגיים וספרותיים.

זהו ספר הביכורים של המאייר זיו רון, אשר בהמשך אייר גם את בת הים והדולפינים.

בספר 36 עמודים בכריכה קשה

מחיר קטלוגי 49 ש"ח מחיר עדכני מעוגל: 50 ₪

מחיר מוזל לרוכשים 30 עותקים ויותר: 30 ש"ח

bottom of page